Uw Privacy (AVG)

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc.

Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van dergelijke cookies, wel van reguliere cookies om technische doeleinden.

Uw privacy (AVG)

Stay Online, een tweede handelsnaam van Rhinestone66 (Royston Smith) gevestigd te Klarenbeekseweg 91-5 7381BE Klarenbeek, is bereikbaar op telefoon +31(0)6-20204402 en via ons avg [apenstaartje] rhinestone66.com

Bij het invullen van het contactformulier worden uw contactgegevens uitsluitend bewaard voor het reageren op uw verzoek. Uw gegevens, ook niet in geval van een bestelling, worden niet verkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

Dit zijn de verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser
 • Bankrekeningnummer

Webstatistieken

Wij maken geen gebruik van online diensten zoals Google Analytics; wij beschikken over software dat op onze eigen server staat, tenzij u anders verzocht hebt.
Ook worden de door u verstrekte gegevens in een eventueel contactformulier niet gekoppeld aan bezoekersstatistieken. De bezoekersstatistieken, waaronder het loggen van IP-adressen, worden louter en alleen gebruikt voor het meten en analyseren van bezochte pagina's en kunnen niet herleid worden naar persoonlijke informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

 • De normale bedrijfsvoering die hiervoor nodig is met de wettelijke bewaartermijnen
 • Om tot een goed product te komen (denk aan het verzamelen van Internetbrowsergegevens)
 • Mailings van een nieuwsbrief
 • Indien het een project betreft waarin wij persoonsgegevens moeten verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons avg [apenstaartje] rhinestone66.com.

Rhinestone66 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Rhinestone66 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op moment van schrijven worden deze en de websites van onze klanten gefaseerd overgezet naar onze nieuwe server waarbij we de nieuwste beveiligingstechnieken in acht nemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Chat met ons (Beta)

! Meldt u zich aan om de chat te beginnen. Wat is uw naam?

Start chat

Verstuur